Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1
Πολιτική δέσμευση
20 Raccomandazioni per il futuro
Cagliari Metropolitan City of Learning
#digital competencies, #social media management, #circulate information, #disseminate messages to people, #Critical thinking, #Shape your future
Συμμετοχή
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Cagliari Metropolitan City of Learning
#social media management, #digital competencies, #e-learning, #circulate information, #disseminate messages to people
4
Cagliari Metropolitan City of Learning
#investigate topics, #Shape your future, #circulate information, #Critical thinking, #social media management, #conduct research before survey, #e-learning, #disseminate messages to people, #digital competencies
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Cagliari Metropolitan City of Learning
#conduct research before survey, #investigate topics, #Critical thinking, #digital competencies
4
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Consorzio Camu
#manual draughting techniques, #work in teams, #participate in activities related to arts education
6
Cagliari Metropolitan City of Learning
#investigate topics, #promote sustainability, #promote social change, #English, #promote mental health, #promote inclusion
1
Πολιτική δέσμευση
Cagliari Metropolitan City of Learning
#promote inclusion, #investigate topics, #English
1
Personal development
Cagliari Metropolitan City of Learning
#English, #investigate topics
1
Personal development
Cagliari Metropolitan City of Learning
#promote mental health, #English, #investigate topics
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Cagliari Metropolitan City of Learning
#English, #investigate topics, #promote sustainability
1
Πολιτική δέσμευση
Cagliari Metropolitan City of Learning
#English, #investigate topics, #promote social change
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists