Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

231activities

1
11 May, 09:00
Διεθνή και διαπολιτισμικά
Generation Europe - The Academy: Monu-menti Aperte
Associazione Interculturale NUR
#working as a team, #interpreting maps, #problem solving, #creatively use digital technologies, #Collaboration, #Individual initiative
Συμμετοχή
1
2 May, 15:00
Πολιτική δέσμευση
Associazione Interculturale NUR
#advocate youth work in the local community, #endorse youth work in the local community, #support youth work in the local community, #advise on policy proposals
1
11 Apr, 15:00
Διεθνή και διαπολιτισμικά
Associazione Interculturale NUR
#team working, #Knowledge of the values and key principles of non-formal learning, #Applying non-formal learning principles in programme design with emphasis on youth-centeredness, transparency, democratic values, participation, empowerment, and social transformation, #arrange youth activities, #Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής καθώς και παρακίνηση και ενδυνάμωση των μαθητών
1
Τέχνες και πολιτισμός
Imago Mundi OdV
#educate on reading strategies, #create creative ideas, #follow specific writing techniques
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists